Termeni si conditii de utilizare a planurilor de abonare

Vizitarea, folosirea, sau comandarea planurilor de abonamente si a produselor vizualizate pe site-ul bvbescu.ro implica acceptarea Conditiilor de Utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea in bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a Termenilor si Conditiilor. Furnizorul isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale acestor Termeni si Conditii precum si orice modificari site-ului bvbescu.ro fara o notificare prealabila. Accesand pagina Termeni si Conditii, puteti citi intotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi. Prin bifarea casutei de accept a Termenilor si Conditiilor, din cadrul formularului de Inregistrare din pagina Inregistrare cont in cadrul site-ului bvbescu.ro, Abonatul este de acord cu utilizarea datelor sale personale pentru comunicarile legate de statusul, plata si reinnoirea planului de abonare selectat.

Definitii termeni utilizati in site si in comunicarile privitoare la utilizare seviciului de Abonare prin intermediul site-ului bvbescu.ro:

 • Termenul Furnizor se refera la persoana / operatorul comercial care administreaza site-ul BVBescu.ro, conform detaliilor din sectiunea Date Detinator (Registrant) specificate pe Rotld.ro;
 • Prin Abonat se intelege titluarul contului de abonat deschis pe site-ul bvbescu.ro, identificat cu datele personale din formularul de inregistrare: Nume, Prenume, Adresa de e-mail;
 • Termenii Formular de inregistrare respectiv Formular de autentificare se refera la formularele din site-ul bvbescu.ro care permit facilitatea de abonare accesibila prin paginile Autentificare cont sau Inregistrare Cont.
 • Prin termenul Cont Abonat se intelege accesul intr-un cont de abonat care rezulta din inregistrarea / autentificare in site-ul bvbescu.ro prin intermediul formularelor de inregistrare / autentificare.
 • Prin termenul Abonament se intelege accesul Clientului pe o perioada de 30 de zile, prin intermediul logarii in sectiunea Cont abonat, la articole asignate in site-ul bvbescu.ro la facilitatile oferite de planul de abonare ales, conform specificatiilor din pachetul de abonare, precizate in pagina Inregistrare Cont sau in pagina de prezentare a planului de abonare.

Obligatii legate de serviciul Abonament:

Pentru a putea comanda un Abonament sau produs de pe bvbescu.ro, trebuie sa introduceti datele dumneavoastra prin intermediul formularului de inregistrare din pagina Inregistrare Cont din website-ul bvbescu.ro.
In utilizarea serviciului, Abonatul declara ca informatiile solicitatea prin formularul de inregistrare sunt reale, corecte, actuale si complete.

In situatia in care Furnizorul considera ca aceasta obligatie a fost incalcata, acesta isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Abonatului la utilizarea serviciului, pe perioada determinata sau nedeterminata, fara nicio notificare prealabila.

Pret, modalitati de plata, perioada de valabilitate a abonamentului:

 • Preturile prezentate sunt finale si nu contin TVA.
 • Pretul de achizitie prezentat in pagina de prezentare a Abonamentului / pagina Inregistrare cont / in Contul de Abonat va fi acelasi cu cel prezentat pe site la momentul achizitiei.
 • Pretul de achizitie poate fi modificat de catre Furnizor si se va aplica doar pentru urmatoarea reinnoire a Abonamentelor sau pentru Abonamentele achizitionate la o data ulterioara modificarii pretului.

Pentru achizitionarea abonamentelor prin metoda de plata “Paypal”:

Pentru achizitiile de abonamente prin metoda de plata “Paypal”, conversia EUR / RON se face la cursul de schimb precizat de Paypal.com in momentul platii.

Data de inceput a perioadei de 30 de zile se considera ca fiind data la care plata a fost confirmata prin intermediul procesatorului de plati Paypal.com

Pentru achizitionarea abonamentelor prin metoda de plata “Virament bancar”:

Pentru achizitiile de abonamente prin metoda de plata “Virament bancar”, converisa EUR / RON se face la cursul BNR valabil in data emiterii proformei pentru achitarea abonamentului.

Plata Abonamentelor se va face prin transfer bancar, pe baza proformei emise de Furnizor si trimisa Abonatului pe adresa de e-mail asociata contului. Proforma va contine datele Abonatului si pretul Abonamentului, pentru accesul pe o perioada de 30 de zile.

Data de inceput a perioadei de 30 de zile se considera ca fiind data la care Abonatul trimite catre Furnizor dovada platii prin transfer bancar, pe adresa de e-mail contact@bvbescu.ro.

Perioada de valabilitate a pretului conform proformei emise catre abonat este de 5 zile lucratoare. Ulterior acestei perioade, in cazul in care pretul Abonamentului va suferi modificari, acestea vor fi aduse la cunostiinta Abonatului prin e-mail si se va genera proforma, cu modificarile de pret aferente. Se considera ca acceptate modificarile de pret daca Abonatul achita ultima proforma emisa pe numele sau de catre Furnizor. In cazul in care Abonatul achita o valoare mai mica decat cea emisa prin intermediul ultimei proforme, Furnizorul are dreptul de a nu activa Abonamentul aferent proformei, pana la reglarea sumei de plata. In cazul in care clientul nu accepta reglarea sumei de plata conform ultimei proforme emise, Furnizorul poate decide urmatoarele:

 • retinerea cu titlul de daune interese a sumei / sumelor achitate de catre Abonat, in contul accesului viitor la facilitatile oferite de planul de abonare ales de catre acesta si restrictionarea accesului Abonatului la utilizarea Abonamentului,pe perioada nedeterminata.
 • returnarea sumei / sumelor achitate de catre Abonat, in contul accesului viitor la facilitatile oferite de planul de abonare ales de catre acesta si restrictionarea accesului Abonatului la utilizarea Abonamentului,pe perioada nedeterminata. Din suma returnata catre Abonat, Furnizorul va retine contravaloarea taxelor si comisioanelor bancare achitate aferente ordinului de plata.
 • retinerea sumei / sumelor achitate de catre Abonat in plus fata de valoarea Abonamentului, cu acordul Abonatului exprimat prin e-mail la adresa contact@bvbescu.ro, numai in conditiile in care Abonatul este de acord cu retinerea acestora in vederea prelungirii automate a abonamentului cu perioada sau fractia de perioada aferenta sumei achitate in plus.

Utilizarea de catre Abonat a facilitatile oferite de planul de abonare

Abonatul are primeste dreptul de a accesa si citi informatiile disponibile conform planului de abonare ales, oricand in intervalul de valabilitate a abonamentului ales. Abonatul intelege si accepta ca pe parcursul perioadei de abonare pot exista perioade in care accesul la facilitatile oferite de planul de abonare selectat pot fi intrerupte, ca urmare a serviciilor furnizate de terti, incluzand fara a se limita la, intreruperea serviciului de internet furnizat Abonatului de catre providerul de internet, intreruperea functionarii site-ului bvbescu.ro ca urmare a lucrarilor de mentenanta, server uptime, etc. Valabilitatea Abonamentului nu va fi prelungita de catre Furnizor cu perioada egala cu cea in care Abonatul nu va avea acces la Abonament, ca urmare a intreruperilor cauzate de serviciile furnizate de terti.

Dreptul de proprietate asupra informatiilor de orice natura / articolelor la care Abonatul primeste drept de acces si citire conform planului de abonare ales apartine exclusiv autorului acestora. Prin autor se intelege persoana identificata cu nume si prenume sub titlul articolului sau prin orice alte mijloace precum, dar nu exclusiv, date de identificare conform contului prin intermediul caruia au fost publicate pe site-ul bvbescu.ro, date de identificare – nume si prenume – in cadrul materialului tip text si/sau imagine, orice alte modalitati prin care se poate face identificarea ca autor al materialului.

Abonatul se obliga sa nu copieze, publice prin nici o cale posibila din punct de vedere tehnologic, inclusiv in format electronic sau print, informatiile la care are acces conform planului de abonare. Incalcarea acestei obligatii duce automat la suspendarea dreptului de acces pe termen nelimitat la facilitatile oferite de planul de abonare ales de catre Abonat, retragerea dreptului de a solicita ulterior accesul la un alt plan de abonare, reinnoirea planului de abonare deja achizitionat sau orice alta facilitate oferita gratuit sau contra cost prin intermediul unui plan de abonare / achizitionare produs, cu exceptia accesului la informatiile din site accesibile vizitatorilor fara a fi necesara autentificarea in cont.

Furnizorul isi rezerva dreptul de a solicita daune interese pentru incalcarea de catre Abonat a conditiilor prezentate in pagina Termeni si Conditii, conform drepturilor garantate de lege si care au fost incalcate.

Politica de confidentialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamantul Abonatului in caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari: Bancile implicate in platile online, Organismele Internationale de Carduri si Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, catre institutiile abilitate.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/200, Abonatul are urmatoarele drepturi:
1 Dreptul la interventie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si in mod gratuit, urmatoarele:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale;
b) transformarea datelor personale nelegale in date anonime;
c) notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b).
2) Dreptul la opozitie (art.15) – dreptul de a se opune, in mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.
3) Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost incalcate.
4) Dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau achizitionarea produselor din site-ul bvbescu.ro, Abonatul a luat la cunostinta asupra faptului ca legile romane vor guverna Termenii si Conditiile de mai sus si orice disputa de orice fel care ar putea sa apara intre Abonat si Furnizor. In cazul unor eventuale conflicte intre Furnizor si Abonatii sai, se va incerca mai intai rezolvarea acestora pe cale amiabila in minim 30 de zile lucratoare. Daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat in instanta competenta sediului Furnizorului, in conformitate cu legile romane in vigoare.

Diverse

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odata cu trimiterea Formularului de inregistrare, Abonatul accepta fara obiectiuni Termenii si Conditiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil incheiat.
Fiind de acord cu acesti Termeni si Conditii Abonatul isi asuma in totalitate drepturile si obligatiile ce decurg din achizitionarea si accesul la Planurile de abonare si produsele oferite prin intermediul site-ului bvbescu.ro.